Η Digital Media Studio ανέλαβε και υλοποίησε την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή της ιστοσελίδας της εταιρείας Taxi Chalkidiki Services.