Η Digital Media Studio ανέλαβε την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή της ιστοσελίδας του Tektos Hellas.

Γνωρίζουμε από κάθε άποψη τι σημαίνει θερμοϋγρομόνωση. Από το 1978 μελετάμε, σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε κάθε είδους μόνωση.