28 Σεπτεμβρίου, 2018

ΑΛΦΑ Studies – Εκπαιδευτικός Όμιλος

Η Digital Media Studio ανέλαβε την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή της ιστοσελίδας του εκπαιδευτικού οργανισμού ΑΛΦΑ Studies.

Το ΑΛΦΑ Studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2) είναι ένας σύγχρονος και «ζωντανός» εκπαιδευτικός οργανισμός που παρέχει τα πλέον ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, με στόχο την ενίσχυση και επικαιροποίηση των γνώσεων σε κάθε ηλικία, για ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ στην αγορά εργασίας ή για ΕΔΡΑΙΩΣΗ θέσης εργασίας.

Tag:

Κατασκευή Ιστοσελίδας