Κατασκευή ιστοσελίδας πολιτικού μηχανικού

Prime Construction

Τεχνικό γραφείο με τον διακριτικό τίτλο PRIME CONSTRUCTION ιδρύθηκε στις αρχές του 2012 από τον κ. Παρίση Εμμανουήλ, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, ενεργό μέλος του ΤΕΕ από το 2008 και κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στον τομέα της Οικοδομικής (MSc Structural Engineering), ενώ μέχρι και σήμερα λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο Τεχνικό Γραφείο.

H Digital Media Studio ανέλαβε και ολοκλήρωσε την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή της ιστοσελίδας spengineers.gr.
Τις υπηρεσίες μας συμπληρώνουν η σχεδίαση του λογότυπου.

Tag:

Κατασκευή ιστοσελίδας πολιτικού μηχανικού

Κατασκευή ιστοσελίδας πολιτικού μηχανικού